Emeklinin mutfağında yangın var!

24 Aralık 2023 Pazar 15:11

Sokağa inen 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, “Mutfakta yangın var” diyerek, hakkını istedi.

HEDİYE EROĞLU

 

Emekliler devlet bütçesinden pay istiyor. TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle sokağa inen 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, “Mutfakta yangın var” diyerek, hakkını istedi.

Sendika binası önünde bir araya gelen emeklilere demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yöneticileri de destek verdi. Emekliler adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Hüseyin Kurt, öncelikle Filistin'de Amerika İsrail ikilisinin soykırımının dünya halklarının ayağa kalkmasına, kitlesel gösterilerine rağmen devam ettiğini söyleyerek, “İsrail'in durdurulması için mali, ticari, ekonomik yaptırımların da devreye girmesi gerekiyor.Filistin ulusunun kahramanca mücadelesini selamlıyor, direnişin halkların barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

 

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANIYOR

Daha sonra bütçe görüşmelerine değinen Başkan Kurt, “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri 25 Aralık günü tamamlanacak. Sendikamız Aralık ayı boyunca ülkemizin tümünde, Mersin Şubemiz merkez ve taşra ilçelerimizde çok yoğun olarak basın açıklamaları, stant çalışmaları, sesli ve yazılı duyurular, imza ve üye kampanyaları yaptı. Emeklilerin sesi daha gür çıktı. Bu büyük imeceyi gerçekleştiren üye ve dostlarımıza, sesimizi çoğaltan basın emekçilerine, bizi can kulağıyla dinleyen halkımıza teşekkür ediyoruz.

 

“EMEKLİLERE İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK DÜZEYDE SEYYANEN ZAM YAPILMASI TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ”

Siyasal iktidarın bütçeyi nasıl yaptığı onun aynasıdır, emekçiye, emekliye, öğrenciye, eğitime ne kadar; tefeciye, rantçıya ne kadar pay ayırıyor diye bakılır. Emeklilere ve çalışan emekçilere ne kadar pay ayrıldığını kısa sürede göreceğiz. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek düzeyde seyyanen zam yapılması talebimizi yineliyoruz.

Bütçede emeklilerin, emekçilerin ve çalışanların payı arttırılmalı, dolaylı vergiler azaltılarak emeklilerin nefes alması sağlanmalıdır.

 

EN HAK EDİLMİŞ GELİR

Toplumun en onurlu üyeleri;  beden ve beyin güçlerini harcayan, çalışan bir sistemi kuran, geliştiren ve bu sistemi yeni kuşaklara aktaran emekçilerden oluşur. En hak edilmiş gelir de, bu gruba aittir. Emekliler sizden lütuf istemiyor, bahşiş istemiyor ve sadaka hiç istemiyor. Bizler insanca yaşam hakkımızı istiyoruz.

 

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI

Asgari ücret, işe ilk olarak başlayan deneyimsiz işçiye verilebilecek en az tutardır. Çalışan kıdem aldıkça, ustalaştıkça maaşı da artar, belki de artardı demek gerekiyor, en azından 70'li yıllarda böyleydi, şimdilerde çalışanların önemli çoğunluğu asgari ücret veya asgari ücretin az üstünde maaşlar alıyor. Düzensiz, sendikasız çalışanların bir kısmı da iş yasasına aykırı olarak asgari ücretin altında rakamlarla yetinmek zorunda kalıyor.

 

Açlık sınırının altındaki ücret asgari değil sürünme ücretidir; bundan derhal vazgeçilmeli ve acilen yükseltilmelidir. Emekli, çalışma yaşamının sonuna gelip usta bir işçi-emekçi olarak emekli olduğunda asgari ücretin üzerinde bir maaşı elbette ki hak etmiştir. Çünkü asgari ücret toplumun ortalama ücreti olamaz, her emekçi insanca yaşamaya yetecek ücrete layıktır.

 

SERBEST PİYASAYLA OLMAZ

Türkiye'nin en büyük 100 şirketi içinde olan Borusan, birkaç gün önce Bursa Gemlik'teki tesislerini söküp Amerika'ya taşıyacağını açıkladı. Hani milli servetti bunlar, demek ki değilmiş; milli servet olsaydı elini kolunu sallaya sallaya ülkemizin ortak  zenginliğini dışarıya taşıyamazdı. Çare, kamucu devletçi halkçı üreten ekonomiye dönüştedir. Emekçi halkın refahının tek yolu budur.

 

“BİZLER VERGİDE DE GELİRDE DE ADALET İSTİYORUZ”

Bizler vergide de gelirde de adalet istiyoruz. Dolaylı vergiler kaldırılmalı ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı ve gelirde açılan makas kapatılmalıdır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu politikalardan vazgeçilmelidir.

Bizlere yıllardır sahte TUİK verilerine göre yapılan zamlardan derhal vazgeçilmelidir. Mutfaklarımız yangın yerine dönmüş durumdadır. Sağlıklı beslenmeyi bırakın artık kiramızı ödeyemez hâle gelmiş durumdayız. Korkarız ki bu politikalardan vazgeçilmez ise, artık bu ülkenin emeklileri sokakta yaşamaya başlayacaktır. Emekliler/emekçiler seçimden seçime göz boyayan politikalarınıza aldanmayacak” diye konuştu. 

 

İŞTE EMEKLİLERİN TALEPLERİ

En düşük emekli maaşının insanca yaşamaya yetecek düzeyde yeniden hesaplanarak, tüm emekli aylıklarına derhal ve seyyanen ek zam yapılmasını isteyen Hüseyin Kurt, memurlara Ağustos’ta seyyanen ödenen 8200 TL tüm emeklilere de derhal ödenmesi gerektiğini söyledi.

“Konutsuz emeklilere, gelirlerine uygun ödemeli sosyal konutlar yapılsın” diyen Kurt, “Depreme dayanıksız konutlar uygun ödemeli krediyle sağlamlaştırılsın.

Anayasanın ‘Sendika Kurma Hakkı’ ve ‘Toplu Sözleşme Hakkı’ ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine ‘emekliler’ veya Uluslararası Sözleşmelerde yer alan ‘herkes’ ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulsun. Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Tüm emekli maaşları ‘asgari değil, insanca yaşam’ ilkesine göre hükümet ve emekli sendikası arasında yapılacak toplu sözleşme yoluyla belirlensin. Aylık bağlama oranı (ABO) eskiden olduğu gibi yüzde 70 olsun.

Yıllardır savsaklanan İntibak Yasası derhal çıkarılsın.

 

“EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK GİDERİLSİN”

İşçi, Memur ve Bağ- Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilsin. Bayram ikramiyesi adı altında yılda iki defa yapılan ikramiye ödemelerine banka emeklileri de dahil edilsin. Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin. SGK ile Bankalar arasında yapılan protokol görüşmelerine emekli sendikasının da katılması yönünde yasal düzenleme yapılsın. Emekli maaş promosyonları 3 yılda bir değil her yıl ödensin. Ulaşılabilir, parasız, nitelikli ve eşit sağlık hizmeti temel insan hakkıdır düşüncesiyle, emekli maaşlarından alınan muayene, tedavi ve ilaç katkı payı kesintileri kaldırılsın. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma muhtaç olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın” diye konuştu.

 

  Emeklinin mutfağında yangın var!